O društvu

Medse želimo pritegniti ljudi in somišljenike, s katerimi bomo lahko skupaj združevali znanje in sodelovanje pri projektih varstva naravne in kulturne dediščine ter pri ohranjanju biotske pestrosti.

Z delom in druženjem želimo izboljšati odnos do naravnih in kulturnih vrednot v naši okolici in hkrati prispevati k promociji naravovarstva ter višjih etičnih standardov. Društvo Drobnovratnik izpolnjuje praznino delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva narave in kulturne dediščine, v senci pogorja Javornikov in Snežnika.

Naravno okolje Javornikov in Snežnika ter okoliških kraških kotlin je zelo dobro ohranjeno. Izjemna raznolikost krajine in biotska pestrost sta posledica posebnih naravnih danosti, geografske lege, geomorfoloških značilnosti območja, podnebja ter prepletanja vplivov dejavnikov žive narave. Vidno in pomembno se v krajini odraža delovanje človeka, ki je z vztrajnostjo in trdim delom skozi stoletja iz skope zemlje skušal ustvariti dovolj za preživetje. V medsebojni interakciji vseh dejavnikov žive in nežive narave ter človeške družbe se je oblikovalo naravno okolje, katerega dediči in sosedje smo mi vsi. Naravno okolje med Snežnikom in Nanosom lahko ovrednotimo kot zelo bogato po številu vrst in habitatnih tipov, ki so tu prisotni. Posebnosti so med drugim suhi kraški travniki, presihajoča jezera, strnjeni naravni gozdovi, jame z bogatim življem, reki Pivka in Reka s pritoki.

Poslanstvo našega društva je ohranjanje te edinstvene narave in ekosistema ter spodbujanje trajnostnega razvoja s sodelovanjem somišljenikov in ostalih deležnkov.

 

1 / 1
© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna