Natečaj za izdelke iz lesa

Natečaj za izdelke iz lesa

IZBOR NAGRAJENIH IZDELKOV NATEČAJA ZA IZDELKE IZ LESA

V okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor in poteka od začetka septembra 2014, do konca avgusta 2015, je bila izvedena aktivnost z naslovom »Izvedba natečaja za izdelke iz lesa«. Natečaj je bil zaključen dne 8. maja letos.  

Komisija za ocenjevanje izdelkov se je sestala dne 19.5.2015 in izbrala izdelke, ki bodo v okviru natečaja nagrajeni. Pri izboru izdelkov je upoštevala kriterije, ki smo jih navedli v besedilu javnega natečaja. S strani komisije je bila podana generalna pripomba na veliko večino izdelkov in sicer da so izdelki, razen izjem, preslabo izkazovali povezavo s krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera, oziroma je bila ta povezava v prijavnici s strani avtorjev slabo utemeljena.

Poleg izdelkov, ki bodo nagrajeni, je izpostavila še nekaj izdelkov, ki imajo po njihovem mnenju veliko možnosti za uveljavitev in prodajo na trgu, vendar bi za to potrebovali ali idejno dodelavo ali izboljšavo izdelave. Ti izdelki bodo izpostavljeni na zaključni prireditvi projekta s podelitvijo nagrad za lesene izdelke.

Komisija v eni od kategorij ni podelila prve nagrade, so pa bile v vseh kategorijah podeljene tudi druge nagrade, saj je proračun projekta dopuščal to možnost.

V nadaljevanju navajamo nagrajene izdelke po kategorijah:

a) uporabni izdelek

V tej kategoriji prvo nagrado prejme izdelek z zaporedno številko 11, imenovan "POŽIRALNIK (milnik)", avtorja Dušana Šporarja.
Drugo nagrado pa prejme izdelek z zaporedno številko 19, imenovan "LESENA ŽLICA IN VILICE" iz slivovega lesa, avtorja Tadeja Juranoviča.

b) okrasni izdelek

Prvo nagrado v tej kategoriji prejme izdelek z zaporedno števliko 10, "DEŽELA PRESIHAJOČIH JEZER", uhani, avtorice Tjaše Šporar.
Drugo nagrado v tej kategoriji pa prejme izdelek z zaporedno številko 21, "NAKIT IZ LESA", komplet ženskega nakita iz lesa, avtorja Nejca Zajca.

c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi

Komisija v tej kategoriji ni podelila prve nagrade. 

Podelila pa je drugo nagrado, ki je bila podeljena izdelku z zaporedno številko 12, imenovanem "POŽIRALNIK (kažipot)", avtorja Dušana Šporarja

Še enkrat se vsem avtorjem zahvaljujemo za sodelovanje!

Razstava prispelih izdelkov iz lesa in podelitev nagrad bo potekala v okviru zaključne prireditve projekta. Zaključna prireditev bo tako potekala 20. junija 2015, v Slovenski vasi pri Pivki, kjer je lokacija Ekomuzeja. Natančen program aktivnosti s časovno opredelitvijo bo objavljen na spletni strani. 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna