Novice
24.03.2015

OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA ZA IZDELKE IZ LESA

JAVNI NATEČAJ  ZA IZDELKE IZ LESA

Društvo Drobnovratnik objavlja javni natečaj za izdelke iz lesa. Natečaj je razpisan okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt poteka od začetka septembra 2014, do konca avgusta 2015.

Namen natečaja je spodbuditi oblikovanje in rabo izdelkov iz domačih vrst lesa ter tako povečati poznavanje in pomen lesa kot materiala v vsakdanjem življenju. Z izvedbo natečaja želimo dodatno spodbuditi razvoj oz. nastanek uporabnih in okrasnih in označevalnih izdelkov iz lesa. Izdelki naj bodo vsebinsko povezani z naravnimi znamenitostmi, biotsko pestrostjo ali/in kulturno-etnološko dediščino Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (http://pivskajezera.si/krajinski-park). Prav tako želimo spodbuditi razmišljanje, da je les surovina, ki je v našem okolju v izobilju, je na dosegu roke in nudi različne možnosti obdelave in rabe, zato bomo posebej pozorni na izdelke, izdelane iz lesa drevesnih in grmovnih vrst, ki uspevajo na Pivškem.

Natečaj razpisujemo za tri kategorije izdelkov:

a) uporabni izdelek

b) okrasni izdelek

c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi

V kategoriji a) uporabni izdelek pričakujemo izdelke, ki bodo v celoti izdelani iz lesa in bodo namenjeni vsakdanji rabi v gospodinjstvu, na vrtu, pri igri. V kategoriji b) okrasni izdelek pričakujemo izdelke, ki so lahko turistični spominek, nakit ali za okras prostorov. V kategoriji c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi pričakujemo izdelke, ki bi jih lahko Občina Pivka uporabila za označevanje poti in zanimivosti ob pešpoteh in drugih označenih poteh na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Prav tako pričakujemo, da njihova izdelava ne bo zahtevala velikega vložka energije ali časa.

Izbrani izdelki iz prvih dveh kategorij bi lahko bili na podlagi dogovora med avtorjem in Občino Pivka  naprodaj v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer.

Tričlanska strokovna komisija bo izmed vseh prejetih izdelkov izbrala po enega zmagovalnega v vsaki razpisani kategoriji. Nagrada za nagrajeni izdelek v posamezni kategoriji znaša 300 EUR bruto.  Vsi prejeti izdelki bodo razstavljeni na zaključni prireditvi projekta Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi, ki bo 30. maja 2015 v vasi Trnje pri Pivki.

Prijavitelj:

Natečaj je javen in odprtega značaja. Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z največ po enim izdelkom v posamezni razpisani kategoriji. Ob oddaji vsakega izdelka na natečaj je potrebno oddati izpolnjeno prijavnico, ki je priloga razpisa.

Kriteriji izbora bodo:

  • izdelek je izdelan iz lesa drevesnih ali grmovnih vrst, rastočih v Sloveniji;  

  • uporabnost in inovativnost pri oblikovanju »uporabnega izdelka«;

  • idejna podlaga in inovativnost pri oblikovanju »okrasnega izdelka«;

  • enostavnost, odpornost in vidnost ter zanimivost pri oblikovanju »označevalnega izdelka«;

  • izdelek ne sme biti v prodaji pred prijavo na ta natečaj.

Pogoji za prijavo:

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe. Na natečaju ne smejo sodelovati člani komisije in njihovi družinski člani.

Rok za oddajo:

Izdelke morajo prijavitelji oddati najkasneje do petka, 8. maja 2015. Izdelke s kontaktnimi podatki o avtorju ter opredeljeno izbrano kategorijo sprejemamo v Pivki, na naslovu Prečna ulica 1, PO PREDHODNEM DOGOVORU po elektronski pošti na e-naslov dunja.mahne@gmail.com.

Izbirni postopek in strokovna komisija:

O izbiri logotipa bo odločala tri-članska strokovna komisija najkasneje do 20. 5. 2015. Društvo Drobnovratnik si pri tem pridružuje pravico, da izdelek z neprimerno vsebino izloči iz natečaja oz. ne izbere nobenega od prijavljenih izdelkov, če le-ti ne bodo ustrezali pogojem razpisa.

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko e-pošte najkasneje do 22. 5. 2015. Ne glede na izbor nagrajencev ostanejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah avtorjeve. Avtorji se nadalje sami dogovarjajo za uporabo v Sloveniji in v tujini.

Glede načina vračila izdelkov se bomo dogovorili ob prevzemu.

Materialni stroški sodelovanja na natečaju niso povračljivi.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo preko e-pošte: dunja.mahne@gmail.com.

 

 

 

 

 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna