Novice
12.10.2015

Posvet o upravljanju z vodami Jadranskega povodja in morja

V torek 29. septembra 2015 se je predstavnica društva Drobnovratnik udeležila posveta o osnutka Načrta upravljanja voda 2015 - 2021 (NUV II) za jadranske reke z morjem, ki je potekal v Kopru.

V strokovnem delu posveta, so sodelavci iz Ministrstva za okolje in prostor, Inštituta za vode RS in Geološkega zavoda RS predstavili svoje delo pri pripravi NUV-ja. Poudarjen je bil glavni namen NUV II, ki je doseganje dobrega stanja voda jadranskega povodja in morja do leta 2021. To naj bi dosegli  s pomočjo temeljnih ukrepov, ki izhajajo iz direktiv, zakonodaje in mednarodnih pogodb. Temeljnih ukrepov je 48 in so združeni v 8 skupin. Pripravljeni so tudi dopolnilni ukrepi, ki se bodo pričeli izvajati v kolikor s temeljnimi ukrepi ne bomo dosegali dobrega stanja voda.

Z namenom, da bi se vsi udeleženci  aktivno vključili v diskusijo je strokovnemu delu posveta sledilo delo v skupinah. Znotraj skupin smo določili pet glavnih problemov porečja in jih predstavili na plakatu. Najbolj pereči problemi porečja so:

  • pomanjkanja vode za namakanje v kmetijstvu,
  • nepopolna komunalna infrastruktura,
  • pojavljanje mikroplastike v morju,
  • pojavljanje naplavin v drugem bazenu Luke koper ter
  • izvor TBT-ja v morju.

Posvet je odprl in zaključil Bojan Žnideršič, ki se je v vlogi moderatorja dobro odrezal in poskrbel, da je bil posvet zanimiv in sproščen. Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 si lahko preberete na spodnji povezavi:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/#c18221

Lep jesenski društveni pozdrav. 

© 2013 Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada
Pravno obvestilo
Društvo drobnovratnik
Raubarkomanda 8
6230 Postojna